Treningstur 09.02.13

Jimsrypas Raija i sin andre stand for dagen

Endelig helg igjen etter hektiske jobbrelaterte dager i København og Amsterdam.

Treningstur 09.02.13

Sesongen nærmere seg med stormskritt, og denne dagen samlet vi et lite parti med tre UK hunder og tre VK hunder som fikk slipptrening gjennom dagen. På bildet ser dere Thom Thorsteinsen med SV Kitty og P Jimsrypas Raija, og Said Nordin med P Dansk Dynasty Goyo. I tillegg stilte Jim Møllnes med Tinka Av Vor-Point og meg selv med Pointnics Point og Pellarskogens Kon.

I dag oppsummerer jeg med mine «dommer øyne» slik:

UK hunden Dansk Dynasty Goyo har stor kapasitet og får mye terreng med seg gjennom dagen.  Samarbeider godt med sin fører. Savner litt bedre plan i hans søksopplegg, og litt mer selvstendighet i forhold til sine makkere. Har ikke fugl i sine slipp.

UK hunden Kitty går systematisk og meget godt i alle sine slipp, blir borte i område med mye rypespor, og blir noe tungført og på etterskudd i resten av slippet. Har en makkers stand, og sjanse på ryper som letter i område hvor hun og hennes makker befinner seg uten at vi kan bedømme situasjonen. Kitty er rolig på førers ordre. Senere sekunderer hun makkers tom stand.

UK hunden Tinka Av Vor-Point går utmerket i alle sine slipp med fin bredde dybde og systematikk i god kontakt med sin fører. Spesielt moro å se hvor riktig hun legger seg på vinden i forhold til biotopen. Har en stand uten resultat i første slipp som hun ordner greit opp i når fører kommer til. Senere finnes hun i stand i område hvor makker kommer til og fester stand til side for Tinka. Når fører nærmere seg Tinka letter ryper presist foran og Tinka er rolig i oppflukt og skudd. Blir deretter noe urolig og må stoppes på førers kommando, utreder greit.

VK hunden Jimsrypas Raija går utmerket i alle sine slipp med stor bredde dybde og systematikk i god kontakt med sin fører. Er borte i område hvor makker ses i stand langt ute, makker justerer seg til ny stand og like etter letter ryper og Raija kommer frem bak kanten hvor vi kan konstatere at hun har stått i stand. Raija forfølger rypene langt. Senere kommer hun inn i område hvor makker har stand og fester selvstendig stand. Røyser villig ryper og er rolig i oppflukt og skudd, men så går rullegardinene ned og Raija forfølger rypene langt.

VK hunden Pointnics Point går meget godt i alle sine slipp med stor bredde dybde og systematikk i god kontakt med sin fører. Ses i stand langt ute som han justerer til ny stand, like etter letter ryper og Point blir for urolig. Senere fester han stillfull stand i område hvor også makker finnes i stand. Ryper letter presist foran og Point er komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Senere letter ryper i område hvor han og makker befinner seg uten at situasjonen kan bedømmes. Point er rolig på kommando. Senere har han en stand uten resultat som makker sekunderer.

VK hunden Pellarskogens Kon går meget godt i alle sine slipp med god bredde og dybde i god kontakt med sin fører. Fester stilfull stand i li, når fører kommer til gis røysningsordre uten at Kon benytter muligheten før rype letter presist foran. Komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Senere trekker han an og fester stand på brink, når fører kommer til justerer han seg på vinden og fester ny stand under brinken. Makker kommer til og fester stand til side for Kon, det gis røysingsordre som makker benytter seg av. Kon er komplett rolig i oppflukt og skudd. Under utredning fester Kon ny stand, på førers ordre går han kontrollert på til rype letter presist foran. Kon er komplett rolig i oppflukt.

Flott tur gutter, vi fikk oss alle en status på hva som må jobbes med videre mot vinterens første prøvestart. I tillegg ble vi invitert på rømmegrøt, kaffe og kake på hytta til Said, det smakte utmerket Julie 🙂